NATIONEN

Kristianstads Nation fick sitt namn från staden Kristianstad i Skåne. Förr var det obligatoriskt att gå med i nationen som tillhörde din hemstad, men nu är nationen öppen för studenter från hela Sverige och hela världen. En av fördelarna med att vara en skånsk nation kvarstår: solen skiner alltid på vårt hus!

VÅR HISTORIA

Kristianstads Nation skapades år 1890, när den kraftigt växande Skånska Nationen delades upp i 5 nationer. Idag spelar det ingen roll var du föddes när du ska välja nation; alla som går med i Kristianstads Nation är en del av samma familj!

I årtionden har vår gemenskap skapat minnen, delat erfarenheter och välkomnat nya medlemmar som har bidragit till nationens fortsatta historia. Känns det som att alla äldre medlemmar pratar ett språk du inte förstår? Frukta ej, här är ordlistan med alla begrepp du kan tänkas behöva!

Snapphane
Göingar
Gillis
Krischan
Krischanit
Tuppen
Hans Majestät Ursnapphanen
Snappis
Lelles
Lelles
 
 

VÅRA VÄRDERINGAR

Alla våra evenemang, från pub till sport, följer en och samma röda tråd: nämligen att skapa en miljö som främjar och knyter vänskapsband. För att lyckas med detta, har vi skapat värderingar som nationens medlemmar och ansvariga lever efter och som vi hoppas att du kommer att dela!

Vänskap

tillsammans är vi större

Välkomnande

man kan inte hindra solens strålar från att skina!

Chill

det finns alltid tid att umgås

God mat

inget för folk samman bättre än god mat!

Nyfikenhet

alla kan lära sig något av nya möten och delade erfarenheter

 

VÅR ORGANISATION

Nationsmötet

Nationsmötet är nationens högsta styrande organ. Alla medlemmar har rätt att rösta på mötena, som hålls tre gånger per termin. Här väljs representanter, budgeten bestäms och olika rapporter genomgås och granskas. 

Inspektorn och Pro-Inspektorerna

Jan Eric Larsson är nationens inspektor och håller därmed ett öga på nationen. Inspektorn är nationens huvudrepresentant, vilket innebär att han är ordförande på nationsmöten och seniormöten.

Våra Pro-inspektorer, Ola Troedsson och Emma Odsell Jangö, hjälper inspektorn i hans arbete och håller ett extra öga på frågor som rör nationens ekonomi. Pro-inspektor kan förklaras som vice inspektor.

Seniors

Seniors utgör nationens styrelse. De förbereder motioner innan nationsmötet och diskuterar strategiska riktlinjer för nationen. 

Seniorsnotarien

Seniorsnotarien för protokoll under nationsmöten och seniorsmöten och säkerställer att dessa justeras och publiceras. Seniorsnotarien är också ansvarig för nationens arkiv.

Quratelet

Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av två heltidsposter och fyra halvtidsposter. Dessa är Qurator (100%), ProQurator Ekonomi (100%), ProQurator Social (50%), PR-chef (50%), Källarmästare (50%) och Notarie (50%).

Quratelet leder nationens dagliga verksamhet för att aktivt främja mångfald och jämställdhet, samt även förebygga diskriminering. De rådfrågar seniors innan stora investeringar görs, eller beslut av strategiskt värde tas. De utför även de uppgifter och följer de riktlinjer som beslutats vid nationsmötet eller seniorsmötet. 

Förmän

Varje aktivitet hålls av en eller två förmän.

Förmän har ansvar för att:
– alltid göra sitt bästa, samt att utveckla och leda sina jobbare
– ansvarsfullt sköta de resurser som tillhandages av nationen
– tillsammans med ProQurator Social kontinuerligt utvärdera och förbättra sitt arbete
– träna nya förmän
– delta i diverse förmannaaktiviteter

Jobbare

Jobbare hjälper förmännen under nationens aktiviteter/utskott. De kan hjälpa till med allt från matlagning till fotografering. De är oftast medlemmar i nationen, men andra studenter i Lund kan också komma och prova på.

Valberedningen

Valberedningen intervjuar och förbereder alla nominerade för förtroendeposterna, förutom de poster som förbereds av seniors. 

Husstyrelsen

Huset som vi använder, Snapphanegården, sköts av husstyrelsen. Bostadshusets ekonomi sköts separat från nationens. Husstyrelsen består av Inspektorn, Pro-Inspektorn, Quratorn, Husförmannen samt representanter från de olika korridorerna.

Revisorer

Catja Freiburghaus och Tobias Mörtlund jobbar ideellt  som nationens revisorer. De granskar nationens räkningar. 

 

KOM OCH TRÄFFA OSS!

Tornavägen 7, 223 63 Lund, Sverige

046 - 14 80 18​

Måndag: 11-13

Tisdag: 11-13

Onsdag: 11-13 & 17-19

Torsdag 15-17

Fredag-11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 Kristianstads Nation

Publisher: Petter Hallin

Part of