HUSSTYRELSEN

Husstyrelsen är Kristianstads nations studentbostadshus högsta beslutsfattande organ som fastslår regler och policys samt arbetsleder husförmannen och huskassören.

SAMMANSÄTTNING

Husstyrelsen består av fem representanter för Kristianstads nations studentbostadshus (KNS), samt fyra representanter för hyresgästerna. Hyresgästerna har även tre suppleanter i styrelsen. 

Representanter för KNS:

Inspector Jan Eric Larsson, ordförande

Proinspector Ola Troedsson, vice ordförande

Husförman Hannes Brattgård

Huskassör Axel Hanö

Husnotarie (vakant)

Hyresgästrepresentanter:

Qurator Hugo Lantz, Kristianstads nation

Oskar Hall, 1N

Otto Stenram, 1S

Daniel Alexandersson, 2N

Svante Åkesson, 2S

Ellen Mårtensson, 3N

Tobias Lycksell, 3S

STADGAR

KNS är en icke vinstdrivande organisation ägd av studenter, för studenter. Vårt mål och uppdrag återfinns i KNS stadgar, som säger att vi ska tillhandahålla lämpliga bostäder för Kristianstads nations medlemmar samt verksamhetslokal för nationen själv. Det är endast Kristianstads nations nationsmöte som kan ändra stadgarna. 

Du finner våra stadgar här:

KOM OCH TRÄFFA OSS!

Tornavägen 7, 223 63 Lund, Sverige

046 - 14 80 18​

Måndag: 11-13

Tisdag: 11-13

Onsdag: 11-13 & 17-19

Torsdag 15-17

Fredag-11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2019 Kristianstads Nation

Publisher: Hugo Lantz

Part of