HUSSTYRELSEN

Husstyrelsen är Kristianstads nations studentbostadshus högsta beslutsfattande organ som fastslår regler och policys samt arbetsleder husförmannen och huskassören.

SAMMANSÄTTNING

Husstyrelsen består av fem representanter för Kristianstads nations studentbostadshus (KNS), samt fyra representanter för hyresgästerna. Hyresgästerna har även tre suppleanter i styrelsen. 

Representanter för KNS:

Inspector Jan Eric Larsson, ordförande

Proinspector Ola Troedsson, vice ordförande

Husförman Alva Widell

Huskassör Dennis Olsson

Husnotarie (vakant)

Hyresgästrepresentanter:

Qurator Petter Hallin, Kristianstads nation

William Bronge, 1N

Herman Alklint, 1S

Anton Strömberg, 2N

Olivia Sjöberg, 2S

Elin Söder, 3N

Emma Hägvall, 3S

STADGAR

KNS är en icke vinstdrivande organisation ägd av studenter, för studenter. Vårt mål och uppdrag återfinns i KNS stadgar, som säger att vi ska tillhandahålla lämpliga bostäder för Kristianstads nations medlemmar samt verksamhetslokal för nationen själv. Det är endast Kristianstads nations nationsmöte som kan ändra stadgarna. 

Du finner våra stadgar här:

KOM OCH TRÄFFA OSS!

Tornavägen 7, 223 63 Lund, Sverige

046 - 14 80 18​

Måndag: 11-13

Tisdag: 11-13

Onsdag: 11-13 & 17-19

Torsdag 15-17

Fredag-11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 Kristianstads Nation

Publisher: Petter Hallin

Part of