STADGAR & POLICYER

VÅRA STADGAR & POLICYER

Integritetspolicy

Nationens verksamhet utgår från våra stadgar samt ett antal policyer, där integritetspolicyn är en central del. 

Säkerhetspolicy

Alla, såväl gäster som jobbare, ska känna att Kristianstads Nation är en säker plats att vara på.

Alkoholpolicy

Alla ska uppleva att Kristianstads Nation bedriver en trygg och medveten alkoholhantering.

Narkotikapolicy

Kristianstads Nation en organisation  med nolltolerans gällande narkotika. Detta gäller inom både intern- och extern verksamhet, samt i och i närheten av nationslokalerna. 

Likabehandlingsplan

Kristianstads Nation är en viktig mötesplats för våra medlemmar och övriga studenter vid Lunds universitet. Nationen främjar jämlikhet och likabehandling och accepterar inte diskriminering, sexuella trakasserier eller andra former av kränkande beteende. Alla ska känna sig trygga och välkomna på nationen.

Stadgar för Kristianstads Nation

Protokoll och stadgar för nationen.

KOM OCH TRÄFFA OSS!

Tornavägen 7, 223 63 Lund, Sverige

046 - 14 80 18​

Måndag: 11-13

Tisdag: 11-13

Onsdag: 11-13 & 17-19

Torsdag 15-17

Fredag-11-13

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2020 Kristianstads Nation

Publisher: Petter Hallin

Part of